Janeczko Paweł kpt. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Jan. 10, 2018, 1:39 p.m.

Tagi:

Janeczko Paweł kpt. pil.

Urodzony 10.01.1895 r. w Dzierzkowicach, syn Wojciech i Heleny. Po ukończeniu 6 klas gimnazjum pracował jako maszynista– mechanik. Zgłosił się do służby w wojsku brytyjskim. Od 1.04.1917 do 30.09.1917 r. uczęszczał do szkoło oficerskiej w Camp Borden w Kanadzie. Z początkiem października tegoż roku wstąpił w Niagara on the Lake do armii gen. Hallera. W lutym 1918 r. wyjechał do Francji i przydzielony został do 3 Pułku Strzelców Polskich. W dniu 1.04.1918 r. skierowany zostało na kurs oficerski do Camp du Ruchard, a 6.04.1919 r. do Szkoły Lotniczej w Istres.


Do Polski powrócił 13.09.1919 r. Początkowo przydzielony został do 1 EW (do czerwca 1920 r.), następnie służył w 8, 9 oraz 10 EW. W dniu 2.02.1920 r. podczas lotu wywiadowczego w okolicy Dziwińska zaobserwował kolumny bolszewickie. Obniżając pułap do około 50 m puścił się do ataku. Przeciwnik również odpowiedział ogniem, jedna z kul raniła pil. Janeczko w głowę. Ranny lotnik szczęśliwie powrócił na lotnisko. Dnia 1.06.1920 r. chcąc odciąć wycofujące się tabory bolszewickie odbył lot trwający ponad 4,5 h, z czego 2 h nad terenem zajętym przez nieprzyjaciela, samolotem ponad miarę obciążonym bombami. Skutecznie zbombardował most na Dźwinie, lecz z braku paliwa musiał lądować pomiędzy walczącymi stronami. Latając już pod godłem 8 EW brał udział w Bitwie Warszawskiej. Pod Wyszkowem i Pułtuskiem atakował z niskiego pułapu siły bolszewickie. Ponadto brał udział w zwalczaniu jazdy oraz pociągów pancernych w październiku 1920 r. w rejonie Zwiahla.


Dekretem L. 2567 z 19.01.1921 r. został zatwierdzony w stopniu porucznika (z dniem 1.04.1920 r.). Od końca września 1921 r. służył w 3 PL. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę pilota na czas służby w Wojskach Lotniczych. W dniu 18.07.1923 r. został mianowany zastępcą dowódcy 10 EW. W późniejszym czasie pracował m.in. w CZL w Warszawie, a od 31.05.1926 r. pełnił funkcję dowódcy 32 EL. Dnia 23.04.1927 r. uzyskał awans na stopień kapitana i od końca października tegoż roku przeniesiony został do Centralnej Szkoły Mechaników Lotnictwa. Od początku lipca 1929 r. był oficerem nadzoru w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa.


Kpt. pil. Paweł Janeczko odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 481, Polową Odznaką Pilota nr 50 oraz francuską odznaką pilota (Insigne français Nr 10641 de Pilot-Aviateur).

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 05.02.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 48 z dn. 18.07.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 25 z dn. 31.10.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: