Jankowski Kazimierz ppor. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Aug. 18, 2018, 8:54 a.m.

Tagi:

Jankowski Kazimierz ppor. pil.

Urodzony 4.02.1894 r. w Margoninie, syn Antoniego i Joanny. Po wybuchu I Wojny Światowej został wcielony do wojska niemieckiego. Po spędzeniu kilku lat na froncie został skierowany do Szkoły Pilotów w Pile. Po odbyciu przeszkolenia służył w lotnictwie niemieckim.


W czasie powstania wielkopolskiego brał czynny udział w walkach na przełomie 1918 i 1919 roku, odznaczając się wybitnie w bitwach pod Chodzieżą i Szamocinem. Następnie zgłosił się na lotnisko w Ławicy pod Poznaniem i jako sierżant pilot został przyjęty do polskiego lotnictwa z przydziałem do 13 EM. Podczas ataku na stanowiska sowieckiej artylerii w dniu 10.04.1920 r. jego samolot został poważnie uszkodzony w wyniku ostrzału, lecz pilotowi udało się uniknąć niewoli i powrócić do własnej jednostki. W czasie wojny z bolszewikami odznaczył się wielką odwagą i oddaniem. Brał udział w zdobyciu Pułtuska, pod silnym ogniem nieprzyjaciela obniżył pułap i z kilkunastu metrów zaciekle ostrzeliwał nieprzyjaciela.


Dnia 18.08.1920 r.* w czasie najgorętszego okresu walk z bolszewikami o Ciechanów i Pułtusk, atakował na samolocie Fokker D VII tabory i kolumny bolszewickie. Ranny w rękę nie zaprzestał nękania wroga. Tego dnia zginął trafiony kulą w głowę w okolicy Pułtuska. Jego samolot roztrzaskał się na ziemi, a zwłoki pilota wraz z samolotem zostały podpalone przez bolszewików. Pil. Kazimierz Jankowski został pochowany na cmentarzu w rodzinnym Margoninie.


Za osiągnięcia bojowe został pośmiertnie mianowany podporucznikiem i odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8126 oraz Polową Odznaką Pilota.


* Wg tablicy nagrobnej, której fotografię zamieszczamy poniżej, ppor. Kazimierz Jankowski zginął w dniu 17.08.1920 r. Jednakże zdecydowana większość źródeł z których korzystaliśmy przy opracowaniu biogramu wskazuje jako datę zestrzelenia i śmierci lotnika dzień 18.08.1920 r.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933 r.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
Ł. Łydżba, II Wielkopolska Eskadra Lotnicza (13. Eskadra Myśliwska), Lotnictwo z szachownicą nr 7, 2003.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.


Fotografie:
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933 r.
http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1920/wielkopolskie/margoninWszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: