Jankowski Kazimierz ppor. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 19, 2017, 12:04 p.m.

Tagi:

Jankowski Kazimierz ppor. pil.

Urodzony 4.02.1894 r. w Margoninie, syn Antoniego i Joanny. Po wybuchu I Wojny Światowej został wcielony do wojska niemieckiego. Po spędzeniu kilku lat na froncie został skierowany do Szkoły Pilotów w Pile. Po odbyciu przeszkolenia służył w lotnictwie niemieckim.


W czasie powstania wielkopolskiego brał czynny udział w walkach na przełomie 1918 i 1919 roku, odznaczając się wybitnie w bitwach pod Chodzieżą i Szamocinem. Następnie zgłosił się na lotnisko w Ławicy pod Poznaniem i jako sierżant pilot został przyjęty do polskiego lotnictwa z przydziałem do 13 EM. Podczas ataku na stanowiska sowieckiej artylerii w dniu 10.04.1920 r. jego samolot został poważnie uszkodzony w wyniku ostrzału, lecz pilotowi udało się uniknąć niewoli i powrócić do własnej jednostki. W czasie wojny z bolszewikami odznaczył się wielką odwagą i oddaniem. Brał udział w zdobyciu Pułtuska, pod silnym ogniem nieprzyjaciela obniżył pułap i z kilkunastu metrów zaciekle ostrzeliwał nieprzyjaciela.


Dnia 18.08.1920 r. w czasie najgorętszego okresu walk z bolszewikami o Ciechanów i Pułtusk, atakował na samolocie Fokker D VII tabory i kolumny bolszewickie. Ranny w rękę nie zaprzestał nękania wroga. Tego dnia zginął trafiony kulą w głowę. Jego samolot roztrzaskał się na ziemi, a zwłoki pilota wraz z samolotem zostały podpalone przez bolszewików. Pil. Jankowski został pochowany na cmentarzu w rodzinnym Margoninie.


Za osiągnięcia bojowe został pośmiertnie mianowany podporucznikiem i odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8126 oraz Polową Odznaką Pilota.

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
Ł. Łydżba, II Wielkopolska Eskadra Lotnicza (13. Eskadra Myśliwska), Lotnictwo z szachownicą nr 7, 2003.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: