Kostrzewski Zygmunt ppor. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja May 13, 2018, 4:42 p.m.

Tagi:

Kostrzewski Zygmunt ppor. pil.

Urodzony 6.04.1897 r. w Przemyślu, syn Aleksandra i Joanny, wnuk żołnierza z powstania listopadowego. W 1912 r. będąc uczniem gimnazjum wstąpił do Związku Strzeleckiego. Po dwóch latach został instruktorem, szkoląc nowych członków związku. W sierpniu 1914 roku, po wybuchu I Wojny Światowej, ze swoim plutonem zgłosił się do Legionu Wschodniego. Po jego rozwiązaniu Kostrzewski starał się przedostać do I Brygady Legionów Polskich. Jednak z powodu ciężkiej choroby pozostał w Przemyślu, gdzie przeżył pierwsze oblężenie przez wojska rosyjskie. Po oblężeniu wyjechał do Cieszyna gdzie wstąpił do gimnazjum. W roku 1915 został powołany do wojska austro-węgierskiego i przez kilka miesięcy brał udział w walkach na froncie wschodnim w szeregach 10, a następnie 60 PP. Po powrocie z frontu zdał maturę w Cieszynie i wstąpił do szkoły oficerskiej. Starał się o przydział do jednostek lotniczych i wkrótce został skierowany do szkoły pilotów i w stopniu podporucznika pilota wysłany na front włoski. Do października 1918 roku służył w eskadrze myśliwskiej (Flik 42/J), w której odniósł pierwsze zwycięstwa w powietrzu.


Po upadku Austro-Węgier zgłosił się do Wojska Polskiego. Z garstką żołnierzy udało mu się obronić przed atakami Ukraińców lotnisko w Hureczku (którego został komendantem), ratując cały sprzęt lotniczy i przewożąc go do Krakowa. Mianowany pilotem na mocy dekretu Naczelnego Wodza z dnia 6.02.1919 r. Od stycznia 1919 r. przydzielony został do 7 EM wchodzącej w skład III Grupy Lotniczej. W okresie od lutego do maja 1919 r. wykonywał liczne loty bojowe z lotniska Lewandówka we Lwowie. W dniu 14.05.1919 r. lecąc z ppor. obs. Mieczysławem Motylewskim w grupie kapitana Bastyra wraz z 8 innymi załogami brał aktywny udział w walkach pod Kulikowem, wspierając działania piechoty.


W czasie kolejnego wylotu w tym dniu, lecąc na niskiej wysokości ponownie ostrzeliwał pozycje ukraińskie. Jego Oeffag C II (nr 52.20) został trafiony celną serią z karabinu maszynowego. Zygmunt Kostrzewski, trafiony siedmioma kulami w głowę i pierś, poniósł śmierć na miejscu. Jego obserwator, ppor. obs. Mieczysław Motylewski*, trafiony jednym pociskiem zginął we wraku maszyny. Ppor. Kostrzewski pochowany został na Cmentarzu Orląt Lwowskich.


Pośmiertnie ppor. pil. Zygmunt Kostrzewski odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8124, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota.


* Według niektórych źródeł obs. Mieczysław Motylewski widząc martwego pil. Kostrzewskiego chwycił za stery i próbował opanować spadający samolot. Niestety maszyna runęła na torfowisko a obs. Motylewski zginął we wraku Oeffaga.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

 T. Goworek, Pierwsze samoloty myśliwskie lotnictwa polskiego, Warszawa 1991.
 T. J. Kopański, "Tadeusz Kościuszko" 7th Fighter Squadron 1918-1921, Warszawa 2011.
 Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
 G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
 A. Olejko, Udział lotnictwa w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919 r., Lotnictwo Nr 11, 2008.
 S. Pietruski, Lwowskie loty, Lotnictwo z szachownicą nr 1, 2002.
 J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
 * Polska Flota Napowietrzna, nr 4, 1919 r.
 Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 16 z dn. 13.02.1919 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: