Lubański (Lobański, Lubawski) Bronisław ppor.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 9, 2017, 11:35 a.m.

Tagi:

Lubański (Lobański, Lubawski) Bronisław ppor.

Urodzony 10.04.1901 r. w Wołosówce na Wołyniu, jako syn Antoniego i Feliksy. W 1918 r. ukończył szkołę średnią handlową w Winnicy na Podolu. W marcu 1919 r. wyjechał Warszawy, a późnej do Poznania, gdzie rozpoczął studia na tamtejszym uniwersytecie.


W czerwcu 1919 r. wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego, został przydzielony do Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej w Poznaniu, którą ukończył w stopniu podporucznika. Od dnia 22.02.1920 r. walczył na froncie w składzie 1 Pułku Aeronautycznego. Dowodził 2 baonem w bitwie pod Platerowem w okolicach Siedlec w dniu 1.08.1920 r. Zmarł w dniu 2.08.1920 r. na skutek ran brzucha i nogi odniesionych po wybuchu granatu. Po śmierci zwłoki Bronisława Lubańskiego zostały przewiezione do Warszawy i pochowane na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 2005 z 1921 r. otrzymał odznakę oficerską aeronautów obserwatorów.


Pośmiertnie za ofiarną służbę i odwagę wykazaną na froncie wojny polsko-bolszewickiej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 387.

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933 (wg tej publikacji poprawne nazwisko to Lubawski).
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997 (wg tej publikacji poprawne nazwisko to Lubawski).
T. Matuszak, Sprawozdanie płk. pil. bal. Aleksandra Wańkowicza z użycia 1 Pułku Aeronautycznego w wojnie 1920 roku, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 25, 2002 (wg tego źródła Według został ranny w dniu 2.08. i zmarł 3.08.1920 r.).
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005 (wg tej publikacji poprawne nazwisko to Lubawski).
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 39 z dn. 29.10.1921 r.

Zobacz podobne artykuły: