Motylewski Mieczysław ppor. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Jan. 1, 2018, 12:46 p.m.

Tagi:

Motylewski Mieczysław ppor. obs.

Urodzony w dniu 1.01.1898 r. we Lwowie, syn Stanisława i Marii. W 1916 r., po ukończeniu gimnazjum wstąpił do wojska austro-węgierskiego i został skierowany do szkoły oficerskiej w Preszburgu (obecnie Bratysława). Po ukończeniu szkoły służył jak artylerzysta na froncie wołyńsko-galicyjskim, później został skierowany na front włoski, a pod koniec wojny na francuski. Od dnia 1.09.1917 r. po uprzednio odbytym przeszkoleniu służył w 8 eskadrze jako lotnik artylerii. W czasie trwania I Wojny Światowej był dwukrotnie ranny.


Po zakończeniu Wielkiej Wojny brał udział w obronie Lwowa przed Ukraińcami. Został komendantem dworca w Zimnej Wodzie, później oficerem alarmowym w lwowskiej cytadeli. Dnia 14.02.1919 r. wstąpił do lotnictwa polskiego i przydzielony został do 7 Eskadry Lwowskiej (7 EM) na stanowisko obserwatora. Swoje duże doświadczenie artyleryjskie z czasów Wielkiej Wojny wykorzystał z powodzeniem w roli obserwatora. Brał udział we wszystkich lotach drużynowych swojej eskadry.


Dnia 14.05.1919 r., lecąc samolotem Oeffag C II (Öffag) z ppor. pil. Zygmuntem Kostrzewskim, ostrzeliwał pozycje ukraińskie pod Kulikowem. W trakcie wykonywania tego zadania ich samolot został trafiony celnym ogniem nieprzyjaciela. Pilot zginął w powietrzu trafiony siedmiokrotnie, obserwator raz trafiony zginął we wraku samolotu. Pochowany został na Cmentarzu Obrońców Lwowa.


Ppor. obs. Mieczysław Motylewski pośmiertnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8123, Krzyżem Niepodległości oraz Polową Odznaką Obserwatora.

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997 (wg tego źródła przyznany Krzyż nosił numer 5087).
A. Olejko, Udział lotnictwa w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919 r., Lotnictwo Nr 11, 2008.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
S. Pietruski, Lwowskie loty, Lotnictwo z szachownicą nr 1, 2002.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005 (wg tego źródła przyznany Krzyż nosił numer 5087).
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: