Bibliografia - Samoloty w lotnictwie polskim 1918-1920:

1. Andrjejew I., Wojewnyje samoljety, Moskwa 1981.
2. Babiński H., Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920, Warszawa 1990.
3. Bączkowski W., Samoloty bombowe pierwszej wojny światowej, Warszawa 1986.
4. Bączkowski W., Samolot myśliwski SPAD VII-XIII, Typy Broni i Uzbrojenia nr 114, Warszawa 1987.
5. Chołoniewski K., Bączkowski W., Samoloty wojskowe obcych konstrukcji 1918 - 1939, T. 1, Warszawa 1987.
6. Chołoniewski K., Bączkowski W., Samoloty wojskowe obcych konstrukcji 1918 - 1939, T. 2, Warszawa 1987.
7. Chołoniewski K., Bączkowski W., Samoloty wojskowe obcych konstrukcji 1918 - 1939, T. 3, Warszawa 1988.
8. Chołoniewski K., Bączkowski W., Samoloty wojskowe obcych konstrukcji 1918 - 1939, T. 4, Warszawa 1990.
9. Crosby F., Samoloty myśliwskie świata, przekł. Rafał Iwiński, Warszawa 2007.
10. Czmur S., Wójcik W., Dowódcy lotnictwa i obrony powietrznej, Poznań 2000.
11. Gaczkowski B., Samolot bombowy RWBZ Ilia Muromiec, Typy Broni i Uzbrojenia nr 190, Warszawa 2000
12. Glass A., Samoloty i szybowce do 1939 roku, Warszawa 1985.
13. Goworek T. Pierwsze samoloty myśliwskie lotnictwa polskiego, Warszawa 1991.
14. Goworek T., Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej, Warszawa 1981.
15. Goworek T., Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej, Warszawa 1988.
xx. Gray P., Thetford O. German aircraft of the First World War, New York, 1970.
16. Hoff K., Skrzydła Niepodległej: o wielkopolskim lotnictwie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2005.
17. Ilustrowana Encyklopedia dla Wszystkich. Lotnictwo, pod red. Brodzki Z., Górski s., Lewandowski R., Warszawa 1979.
18. Jankiewicz Z., Malejko J., Samoloty i śmigłowce wojskowe, T. 2, Warszawa 1993.
19. Jankiewicz Z., Malejko J., Samoloty i śmigłowce wojskowe, T. 4, Warszawa 1994.
20. Koliński I., Regularne jednostki Wojska Polskiego (lotnictwo): formowanie, działania bojowe: organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek lotniczych, Warszawa 1978.
xx. Konarski M., Olejko A., Polskie Lotnictwo Morskie 1920-56, Kampanie Lotnicze 19, Gdańsk, 1998. 21. Konieczny J. R., Mała encyklopedia lotników polskich, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1983.
22. Konieczny J. R., Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1984.
23. Kopański T. J., 3. Eskadra Wywiadowcza: 1918-1920, Warszawa 1999.
24. Kopański T. J., 16 (39-a) Eskadra Wywiadowcza 1919-1920, Warszawa 1994.
25. Kopański T. J., Kościuszko Squadron : American volunteers against the Bolsheviks, Sandomierz 2005.
26. Kopański T. J., Samoloty brytyjskie w lotnictwie polskim 1918 - 1930, Warszawa 2001.
27. Kowalski T. J., Godło i barwa w lotnictwie polskim 1918 - 1939, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1981.
28. Kowalski T. J., Samolot Bréguet XIX, Typy Broni i Uzbrojenia Nr 44, Warszawa 1977.
29. Krawczyk E., Demobilizacja i pokojowa organizacja Wojska Polskiego w latach 1920-1921, Warszawa 1971.
30. Królikiewicz T., Polski samolot i barwa, Warszawa 1981.
31. Królikiewicz T, Wojskowe samoloty szkolne: 1918-1939, Warszawa 1988.
32. Krzyżan M., Samoloty w muzeach polskich, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1983.
33. Krzyżanowski K., Wydatki wojskowe Polski w latach 1918-1939, Warszawa 1976.
34. Ku czci poległych lotników księga pamiątkowa, red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
35. Majewski M. W., Samoloty i zakłady lotnicze II Rzeczypospolitej, Warszawa 2006.
36. Makowski T., Samoloty bojowe świata, Warszawa 1986.
37. Mordawski H., Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
38. Morgala A., Polskie samoloty wojskowe 1918-1939, T. 1., Warszawa 1972.
39. Morgała A., Samoloty bombowe i szturmowe w lotnictwie polskim, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1981.
40. Morgała A., Samoloty myśliwskie w lotnictwie polskim, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1979.
xx. Morgała A., Samoloty w polskim lotnictwie morskim, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1985.
41. Morgała A., Samoloty wojskowe w Polsce 1918 - 1924, T. 1, Warszawa 1997.
42. Pawlak J., Polskie eskadry w latach 1918 - 1939, Warszawa 1989.
43. Pilecki Sz., Domański J., Samoloty bojowe 1910 - 1967, Warszawa 1969.
44. Popiel A., Uzbrojenie lotnictwa polskiego 1918-1939, Warszawa 1991.
45. Przedpełski A., Lotnictwo Wojska Polskiego: zarys historii 1918-1996, Warszawa 1997.
46. Schier W., Pionierzy lotnictwa i ich maszyny: samoloty w historii i miniaturze, Warszawa 1980.
47. Skaradziński B., Polskie lata 1919-1920, Warszawa 1993.
48. Sławiński K., Lotnisko Mokotowskie w Warszawie, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1981.
49. Sławiński K., Lotnisko toruńskie 1920-1945, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1983.
50. Sołtyk T., Polska myśl techniczna w lotnictwie 1919-1939 i 1945-1965, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1983.
51. Szewczyk, W., Samoloty, na których walczyli Polacy, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1978.
52. Tarkowski K. A., Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
53. Winchester J., Samoloty myśliwskie XX w., Warszawa 2006.
54. Zieliński J., Lotnictwo Polskie 1918-2008, 2008 (PDF).
55. Zieliński J., Wójcik W., Lotnicy - Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, T. 1, Warszawa - Toruń 2005.
56. Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939, red. I. Koliński, Warszawa 1978.


Czasopisma

1. Kopański T. J., Fokker DVII BI-BA-BO, Lotnictwo z szachownicą Nr 1, 2002, s. 24-25.
2. Kopański T. J., Lotnictwo polskie w wyprawie wileńskiej i obronie Wilna - kwiecień - maj 1919 r., Lotnictwo wojskowe Nr 1, 2004.
3. Kopański T. J., Lotnictwo w walkach pod Szacilkami w kwietniu 1920 r., Lotnictwo wojskowe Nr 3, 2004.
4. Kopański T. J., Walka powietrzna na bolszewickim froncie, Lotnictwo z szachownicą Nr 3, 2002, s. 22-24.
5. Kozak Z., Udział lotników amerykańskich w wojnie polsko-bolszewickiej, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 18, 1995.
6. Kubacki Ł., Polskie i bolszewickie lotnictwo w walkach na linii rzeki Berezyny od marca do lipca 1920 r., Lotnictwo Nr 3, 2008, s. 73-79.
7. Łydżba Ł., Majowe boje 19. Eskadry, Lotnictwo z szachownicą Nr 14, 2005, s. 22-26.
8. Łydżba Ł., II Wielkopolska Eskadra Lotnicza (13 Eskadra Myśliwska), Lotnictwo z szachownicą Nr 7.
9. Morgała A., Operacje lotnicze nad Górnym Śląskiem 1919 - 1921, Lotnictwo z szachownicą Nr 27, 2008, s. 20-24.
xx. Morgała A., O samolocie inż. Słowika raz jeszcze, Lotnictwo z szachownicą nr 21, 2007.
10. Olejko A., Udział lotnictwa w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919, Lotnictwo Nr 11, 2008.
xx. Olejko A., Tragiczne pokazy. Baza Lotnictwa Morskiego w Pucku w latach 20, Aero Magazyn Lotniczy Nr 2, 2009 r.
xx. Olejko A., Katastrofy w Morskim Dywizjonie Lotniczym w latach 1920-1939, Aeroplan Nr 4, 2004 r.
11. Sankowski W., Caudron G-IIIE2, Mini Replika Nr 6, 2000.
12. Sankowski W., De Havilland DH-9, Lotnictwo z szachownicą Nr 22, 2007, s. 34-39.
13. Sankowski W., Hallerowskie Breguety XIVB2 - plany, malowanie i oznakowanie, Lotnictwo z szachownicą Nr 4, 2003, s. 28-32, 43.
14. Sankowski W., Morane Saulnier MS-30E1, Lotnictwo z szachownicą Nr 14, 2005, s. 30-35.
15. Sankowski W., Oeffag CII, Lotnictwo z szachownicą Nr 3, 2002, s. 32-35.
16. Sankowski W., Szkolne Nieuporty, Lotnictwo z szachownicą Nr 1, 2002, s. 4 - 12.
17. Sankowski W., Brandenburg B.I w Polsce, Lotnictwo z szachownicą Nr 2, 2002.
18. Sankowski W., Albatros C.XII, Lotnictwo z szachownicą Nr 8, 2004., s. 28-34.
19. Olejko A., MDLot w opałach. Katastrofy i wypadki w Morskim Dywizjonie Lotniczym 1920-1939. Część 1, Lotnictwo z szachownicą nr 9, 2004., s. 22-26.
20. Skrzypczak D., Archiwalia Wojskowych Misji Zagranicznych z lat 1918-1939, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 12, 1983.

Bibliografia - Lotnicy odznaczeni orderem Virtuti Militari 1918-1920:

Źródła drukowane

1. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1919 r., Nr 2, 5, 9, 16, 22.
2. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1920 r., Nr 8, 9, 11, 16, 21, 22, 26, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46.
3. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1921 r., Nr 5, 6, 10, 15, 21, 26, 29, 37, 39, 40, 41, 42.
4. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1922 r., Nr 1, 2, 12, 13, 15, 16, 20, 24, 28, 29, 36, 38, 41, 43, 46.
5. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1923 r., Nr 5, 12, 16, 17, 18, 30, 35, 40, 48, 51, 53, 60, 68, 75, 76, 77.
6. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1924 r., Nr 3, 6, 7, 12, 32, 42, 44, 54, 64, 69, 82, 85, 96, 107, 111, 112, 123, 127, 131.
7. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., Nr 7, 8, 11, 12, 25, 34, 41, 42, 59, 61, 65, 69, 76, 80, 91, 92, 96, 126, 129, 136, 1925 r.
8. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1926 r., Nr 1, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 54, 55.
9. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1927 r., Nr 4, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 28.
10. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1928 r., Nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15.
11. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1929 r., Nr 2, 3, 9, 11, 12, 13, 19, 20.
12. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1930 r., Nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12.
13. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1931 r., Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
14. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1932 r., Nr 4, 5, 6, 8, 12, 13.
15. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1933 r., Nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13.
16. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1934 r., Nr 2, 6, 9, 11, 14.
17. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1935 r., Nr 2, 6, 8, 9, 10.
18. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1936 r., Nr 1, 2.
19. Dziennik Personalny M.S. Wojsk., 1937 r., Nr 1, 2.
20. Dz. Rozk. Nacz. Wodza i Min. Obr. Nar., Nr 1, 1941.
21. Dz. Rozk. Nacz. Wodza i Min. Obr. Nar., Nr 5, 1945.
22. Dziennik Rozkazów Wojskowych , 1919 r., Nr 2, 3, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 45.
23. Dziennik Rozkazów Wojskowych, 1920, Nr 1, 6.
24. Dziennik Rozkazów Wojskowych, 1924, Nr 50, 51, 69, 82, 95, 96, 97, 98.
25. Dziennik Rozkazów Wojskowych, 1930, Nr 7.
26. Dziennik Ustaw z 1919 r., Nr 67, poz. 409.
27. Dz.U. z 1920 r., Nr 61, poz. 383.
28. Dz.U. z 1933 r., Nr 33, poz. 285.
29. Dz.U. z 1944, Nr 17, poz. 91.
30. Dz. U. z 1944, Nr 17, poz. 92.
31. Dz.U. z 1992, Nr 90, poz. 450.
32. Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich w dniu oddania Legionów Polskich Wojsku Polskiemu (12 kwietnia 1917), Warszawa 1917.
33. Monitor Polski z 1993 r. Nr 29, poz. 310.
34. Monitor Polski z 2006, Nr 52, poz. 572.
35. Rocznik oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
36. Rocznik oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1924.
37. Rocznik oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.
38. Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932.
39. Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934.

Opracowania

1. Aleja gwiazd lotnictwa polskiego, red. Brylewska Justyna, Toruń 2005.
2. Banaszek Kazimierz, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich, Warszawa 2000.
3. Bigoszewska Wanda, Polskie ordery i odznaczenia, Warszawa 1989.
4. Cooper M. C., Faunt-Le-Roy i jego eskadra w Polsce. Dzieje Eskadry Kościuszki, repr. oryg. Chicago 1922.
5. Cumft Olgierd, Kujawa Hubert Kazimierz, Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946, Warszawa 1989.
6. Czmur Stefan, Wójcik Waldemar, Dowódcy lotnictwa i obrony przeciwlotniczej, Poznań 2000.
7. Filipow Krzysztof, Order Virtuti Militari, Białystok 1992.
8. Filipow Krzysztof, Order Virtuti Militari 1792-1945, Warszawa 1990.
9. Goworek Tomasz, Pierwsze samoloty myśliwskie lotnictwa polskiego, Warszawa 1991.
10. Łukomski Grzegorz, Polak Bogusław, Suchcitz Andrzej, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
11. Jeziorowski Tadeusz, Order Wojenny Virtuti Militari. Katalog zbiorów, Poznań 1993.
12. Karolevitz Robert F., Fenn Ross S., Dług Honorowy. Amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 2005.
13. Katyń: księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, red. Snitko-Rzeszut Janina, Warszawa 2000.
14. Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991.
15. Korczyk Henryk, Serednicki Aleksander, Polski Słownik Biograficzny, T. 36, Warszawa-Kraków 1995-1996., s.302-303.
16. Kowalewski Maksymilian, Pierwszy lot nocny frontowy 1. Wielkopolskiej Eskadry (12. linjowej), [w:] Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928, s. 41-42.
17. Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928.
18. Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
19. Kujawa Hubert Kazimierz, Księga lotników polskich poległych, zamordowanych i zaginionych w latach 1939-1946. T. I. Polegli w kampanii wrześniowej, pomordowani w ZSRR i w innych okolicznościach podczas okupacji, rkps w zbiorach autora.
20. Lewandowski Edward, Garść wspomnień z walk dawnej 15. myśliwskiej eskadry lotniczej (Obecnie 132), [w:] Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928, s. 46-48.
21. Lisiewicz Mieczysław., Bastyr Stefan, Polski Słownik Biograficzny, T. 1, Kraków 1935, s. 350.
22. Mordawski Hubert, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
23. Pawlak Jerzy, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
24. Pniewski Wiktor, Lot porucznika pilota Jacha Franciszka, [w:] Powstanie lotnictwa Wielkopolskiego. Zajęcie Ławicy, [w:] Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928, s. 39-40.
25. Pniewski Wiktor, Powstanie lotnictwa Wielkopolskiego. Zajęcie Ławicy, [w:] Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928, s. 32-37.
26. Polak Bogusław, Bartkowiak Antoni, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 15.
27. Polak Bogusław, Bartkowia Władysław, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 15.
28. Przedpełski Andrzej., Stec Stefan Stanisław, Polski Słownik Biograficzny, T. 43, Warszawa-Kraków 2004-2005, s. 55-57.
29. Puchalski Zbigniew, Wojciechowski Ireneusz J., Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie, Warszawa 1987.
30. Rozstrzelani w Katyniu, Alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich, T. I, red. Skrzyńska-Pławińska Maria, Warszawa 1995.
31. Sławiński Kazimierz, Lotnisko Mokotowskie w Warszawie, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1981.
32. Sławiński Kazimierz, Lotnisko toruńskie 1920-1945, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1983.
33. Szczudłowski Mieczysław, Opanowanie powietrza przez bolszewików w maju 1920 r. w Bobrujsku, [w:] Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928, s. 43-45.
34. Szostak Jan, Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari w kraju i na obczyźnie, cz. 1 i 2, Warszawa 2008.
35. Szwedo Bogusław, Kawalerowie Virtuti Militari ziemi sandomierskiej, t. I., Sandomierz 2001.
36. Szwedo Bogusław, Stefan Bastyr kapitan (1890-1920), Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, nr 17, Tarnobrzeg 1998.
37. Szwedo Bogusław, Zawsze w pierwszej linii. Kapłani odznaczeni Orderem Virtuti Militari 1914-1921, 1939-1945, Warszawa 2004.
38. Tarkowski Krzysztof A., Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
39. Tomkowiak Eligiusz, Bastyr Stefan, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 16.
40. Tomkowiak Eligiusz, Bilażewski Zdzisław, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 18-19.
41. Tomkowiak Eligiusz, Dzierzgowski Michał, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 39.
42. Tomkowiak Eligiusz, Garstka Mieczysław, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 45.
43. Tomkowiak Eligiusz, Karczewski Wiktor Adam, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 62-63.
44. Tomkowiak Eligiusz, Klicze (Klitsche) Józef, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 67.
45. Tomkowiak Eligiusz, Loria Leon, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 89.
46. Tomkowiak Eligiusz, Obrębowicz Mieczysław, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 107.
47. Tomkowiak Eligiusz, Sieczkowski Józef, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 130.
48. Tomkowiak Eligiusz, Stec Stefan, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 142.
49. Stolarski Rafał E., Zaleski Roman, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 162.
50. Tomkowiak Eligiusz, Zdunik Władysław, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991., s. 164.
51. Zieliński Józef, Wójcik Waldemar, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005

Czasopisma

1. Bączkowski Wiesław, Donat Makijonek, Lotnictwo z szachownicą Nr 26, 2008, s. 42-44.
2. Butkiewicz Jerzy, Walka nad Bohorodczanami, Lotnictwo z szachownicą nr 27, 2008, s. 42-43.
3. Butkiewicz Jerzy, Władysław Toruń, Lotnictwo z szachownicą Nr 12, s. 41-42.
4. Chwalczyk Tadeusz, Franciszek Jach, Lotnictwo z szachownicą nr 6, 2003, s. 18-20.
5. Fac Lucjan, Ludomił Rayski w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1920, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 18, 1995, s. 97-108.
6. Fijałkowski Zbigniew, Kształcenie kadr Polskiego Lotnictwa Wojskowego w polskich i zagranicznych uczelniach wojskowych do 1926 r., Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 25, 2002, s. 40-72.
7. Kaliński Arkadiusz, Bydgoskie lotnisko w latach 1916-1939 (cz. 2), Kronika Bydgoska, T. 20, 1998, s. 9-41.
8. Kopański Tomasz, Breguet nr 9, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002, s. 18-19.
9. Kopański Tomasz J., Fokker DVII BI-BA-BO, Lotnictwo z szachownicą nr 1, 2002., s. 24-25.
10. Kopański Tomasz, Lotnictwo w obronie Lwowa w listopadzie 1918 roku, w: Militaria i Fakty nr 6/2001, s.40-45.
11. Kozak Zygmunt, Udział lotników amerykańskich w wojnie polsko-bolszewickiej, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 18, 1995, s. 74-99.
12. Kubacki Łukasz., Polskie i bolszewickie lotnictwo w walkach na linii rzeki Berezyny od marca do lipca 1920 r., Lotnictwo Nr 3, 2008., s. 73-79.
13. Łydżba Łukasz, 21. Eskadra Niszczycielska w wojnie 1920 roku, Lotnictwo z szachownicą nr 24. 2007., s. 28-32.
14. Łydżba Łukasz, Fokkery w obronie Lwowa, Lotnictwo z szachownicą nr 31, 2009., s. 28-31.
15. Łydżba Łukasz, Majowe boje 19. Eskadry, Lotnictwo z szachownicą nr 14, 2005., s. 22-26.
16. Łydżba Łukasz, Szkolnictwo lotnicze na Ławicy cz. 1., Lotnictwo z szachownicą nr 12, 2005., s. 25-27.
17. Łydżba Łukasz, II Wielkopolska Eskadra Lotnicza (13. Eskadra Myśliwska), Lotnictwo z szachownicą nr 7, 2003., s. 22-27.
18. Marczak M., King Kong a sprawa polska, Newsweek Historia, Nr 1, zeszyt 2, 2011, s. 60-65.
19. Matuszak Tomasz, Organizacja Szefostwa Lotnictwa Naczelnego Dowództwa WP w latach 1919-1920 w świetle akt Centralnego Archiwum Wojskowego, Nr 19, 1996, s. 39-48.
20. Matuszak Tomasz, Polskie wojska balonowe w latach 1918-1939, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 22, 1999, s. 50-70.
21. Matuszak Tomasz, Sprawozdanie płk. pil. bal. Aleksandra Wańkowicza z użycia 1 Pułku Aeronautycznego w wojnie 1920 roku, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 25, 2002, s. 262-275.
22. Olejko Andrzej, Udział lotnictwa w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919 r., Lotnictwo Nr 11, 2008, s. 64-75.
23. Pietruski Stanisław, Lwowskie loty, Lotnictwo z szachownicą nr 1, 2002, s. 13-18.
24. Pietruski Stanisław, Lwowskie loty część2, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002, s. 12-15.
25. Ruciński Tadeusz, Lotnisko w Grudziądzu część 1, Lotnictwo z szachownicą nr 37, 2010, s. 23-26.
26. Ruciński Tadeusz, Lotnisko w Grudziądzu część 2, Lotnictwo z szachownicą nr 38, 2010, s. 26-30.
27. Sankowski Wojciech, Ławica lat dwudziestych część 1 okres 1921-1924, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002, s. 25-28.
28. Sankowski Wojciech, Hallerowskie Breguety XIVB2, Lotnictwo z szachownicą nr 4, 2003, s. 28.
29. Szczepański J., VI Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar im. płk. A. Wańkowicza. Legionowo 25 września 1933 r., „Niepodległość i Pamięć”, Nr 1, 2011, s. 145-156.
30. Zakrzewski L., Major pilot obserwator Kazimierz Ferdynand Korneliusz Kubala 1893-1976, Kroniki Muzealne. Ludzie, fakty, wydarzenia, Nr 1, Stary Sącz 2001, s. 7-29.
31. Iwaszkiewicz Wacław, Nad Borysowem i Berezyną, Przegląd Lotniczy: miesięcznik wydawany przez Dowództwo Lotnictwa, nr 1-2, 1932 r.

Źródła internetowe

1. Cyra Adam, Ppłk lotnictwa Juliusz Gilewicz (1890-1943),
http://pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=12;%20http://www.nowosci.com.pl/look/nowosci/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=6&NrIssue=1804&NrSection=1&NrArticle=210761&IdTag=2067, (20.08.2012 r.).
2. Kielban Łukasz, Ciemna strona oficerskiego honoru – zabójstwo w „Carltonie”,
http://czasgentlemanow.pl/2012/01/ciemna-strona-oficerskiego-honoru-zabojstwo-w-carltonie/ (3.09.2012 r.).
3. Przybyszewski Kazimierz, Toruński pionier polskiego lotnictwa Władysław Dittmer (Düttmer) (1888-1974), pilot oblatywacz i instruktor 4. Pułku Lotniczego w Toruniu,
http://www.nowosci.com.pl/look/nowosci/art.icle.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=6&NrArticle=100892&NrIssue=801&NrSection=1 (14.03.2012 r.).
4. Wawrzyniak Barbara, płk Wiktor Pniewski 1891 – 1974,
http://www.kleckomilosnicy.pl/wybitni-keczczanie/124-pk-wiktor-pniewski.html (3.09.2012 r.).
5. 66 lat temu hitlerowcy zamordowali w Auschwitz 54 wybitnych wojskowych, społeczników i polityków,
http://www.faktyoswiecim.pl/index.php/inny-format/historia/1858-66-lat-temu-hitlerowcy-zamordowali-w-auschwitz-54-wybitnych-wojskowych-spolecznikow-i-politykow, (20.08.2012 r.).