O stronie bequickorbedead.com

Serdecznie witamy na stronie poświęconej zagadnieniom z dziedziny początków polskiego lotnictwa, wojnie polsko-ukraińskiej oraz polski-bolszewickiej w kontekście lotnictwa. Strona została podzielona na kilka sekcji:


I Home: Dział ten zawiera odnośnik do strony głównej serwisu oraz podstawowe informacje jak np. bibliografię, wykaz skrótów, formularz kontaktowy.


II Virtuti Militari: Naszym celem jest więc przedstawienie sylwetek lotników, często zapomnianych już bohaterów działań wojennych z lat 1918-1920 i odznaczonych Orderem Virtuti Militari za wybitne czyny bojowe dokonane w tym czasie w formacjach lotniczych. Sekcja zawiera biogramy lotników odznaczonych Orderem Virtuti Militari za okres wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej z podziałem na podkategorie: Piloci, Obserwatorzy, Polegli oraz Amerykanie. Przedstawiono tutaj sylwetki 81 pilotów, 51 obserwatorów lotniczych (w tym 3 aeronautów), uhonorowanych Virtuti Militari 5 klasy. W zakładce znajdują się również biogramy 19 lotników poległych w latach 1919-1920 i pośmiertnie odznaczonych Orderem Virtuti Militari za ofiarną służbę w lotnictwie polskim oraz biogramy 9 amerykańskich oficerów kontraktowych, uhonorowanych tymże orderem za służbę w Wojsku Polskim w omawianym okresie. By ukazać jak najdokładniej postać każdego z lotników, zawarto w biogramach takie informacje jak: pochodzenie, wykształcenie, przebieg służby wojskowej w państwach zaborczych, okoliczności wstąpienia do Wojska Polskiego oraz opis czynów, które uzasadniały przyznanie orderu Virtuti Militari. Następnie przedstawiono dalsze losy opisywanych lotników (w okresie międzywojnia oraz – o ile to możliwe - również w czasie II Wojny Światowej i okresie powojennym). Każdy biogram wzbogacono fotografią z wizerunkiem przedstawianej osoby. W związku z różnicami w zapisie imion i nazwisk poszczególnych lotników, w tekście zamieszczono wszystkie napotkane warianty ich pisowni ze wskazaniem odpowiedniego źródła. Autorzy nie podjęli się opracowania kilku biogramów lotników z powodu braku źródeł i sprzecznych informacji w publikacjach, dotyczących posiadanych przez nich odznaczeń. Niemożność potwierdzenia tych informacji w najbliższym czasie spowodowała, że nie dokonano opracowania biogramów sierż. pil. Piotra Toluściaka, ppor. pil. Stanisława Rozmiarka, ppor. obs. Adama Bińkowskiego i kpt. pil. Henryka Skrzypińskiego.


III Samoloty: Znajdują się tu samoloty będące na stanie lotnictwa polskiego w latach 1918 – 1920, sekcja ta zawiera informacje dotyczące konstrukcji lotniczych wykorzystywanych przez wojsko polskie podczas walk o utrzymanie niepodległości. Z racji tego, że maszyny te charakteryzowały się ogromną różnorodnością typów, niniejsza strona ma na celu niejako zinwentaryzowanie i prezentację poszczególnych modeli samolotów, jakie znalazły się w latach 1918 - 1920 w polskim lotnictwie wojskowym. W trzech zakładkach Brytyjskie, Francuskie i Niemieckie zaprezentowano trzy kategorie samolotów, które w omawianym okresie trafiły na wyposażenie polskiego lotnictwa wojskowego, podzielonych wg kraju producenta i wg typu płatowca (rozpoznawcze, myśliwskie, bombowe i szkolne), przedstawionych w porządku alfabetycznym. W kolejnej zakładce Pozostałe omówiono modele samolotów produkcji rosyjskiej, włoskiej, austro-węgierskiej oraz jeden egzemplarz produkcji polskiej. W przypadku każdej konstrukcji autorzy przybliżyli historię powstania danego samolotu, okoliczności przybycia do Polski i znalezienia się na wyposażeniu polskiego lotnictwa w omawianym czasie. Zawarto tu szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych, wzbogaconych o dane taktyczno - techniczne, a także porównania różnych modeli. Ponadto, zamieszczono informacje dotyczące liczby egzemplarzy danego modelu i ich przydziału do poszczególnych eskadr lotniczych, ewentualnego użycia bojowego bądź rozpoznawczego przez polskie siły zbrojne w omawianym okresie oraz losu tychże konstrukcji po zakończeniu działań wojennych. Odnośnie omówionych w pracy samolotów zamieszczono również szereg informacji związanych z wypadkami i katastrofami lotniczymi, a także stratami poniesionymi w bezpośrednich starciach powietrznych, uzupełniając je licznymi nazwiskami lotników i konstruktorów. Całość wzbogacono niezbędnymi w przypadku tego rodzaju zagadnienia fotografiami i rysunkami oraz tabelami. Łącznie omówiono 93 modele samolotów.


IV Artykuły: Ten fragment naszej strony przeznaczony jest do publikowania artykułów przez czytelników. Aby dodać własny tekst wystarczy być zalogowanym użytkownikiem serwisu. Aby założyć konto na bequickorbedead.com wystarczy wypełnić maksymalnie uproszczony formularz rejestracji konta. Przy rejestracji nie są wymagane żadne dane szczegółowe, jak tel. czy adres.


V Materiały źródłowe: Publikowane będą tu artykuły oraz wycinki z fachowej prasy lotniczej oraz prasy codziennej z okresu międzywojennego.


Wszystkie artykuły zostały zaopatrzone w mechanizm tagów, ułatwiający wyszukiwanie i grupowanie interesujących treści. Ponadto pod każdym wpisem na stronie wyświetlane są propozycje powiązanych artykułów. Dolna część strony zawiera listę pięciu najnowszych wpisów wg danej kategorii, w stopce wyświetlane jest menu z działu Home.


Strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Autor zastrzega sobie prawo do wszystkich tekstów zawartych na stronie bequickorbedead.com (za wyjątkiem artykułów nadesłanych przez użytkowników, zaopatrzonych w podpis ich autora).


Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie pozostają własnością ich właścicieli i użyte zostały jedynie w celach informacyjnych (edukacyjnych). Właściciel serwisu nie przypisuje sobie ich własności.Elementy strony:

1) Logowanie, rejestracja konta, panel użytkownika
2) Menu główne
3) Lista najnowszych wpisów ma stronie głównej
4) Nagłówek, tytuł, tagi oraz społecznościowe konta powiązane z witryną bequickorbedead.com
5) Lista powiązanych artykułów pod każdym wpisem
6) Plugin komentarzy FB
7) Lista najnowszych wpisów na każdej stronie serwisu
8) Stopka
9) Menu kategorii