Katastrofa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, 11.09.1932 r. w prasie codziennej (cz. 3)

Autor: Roksana Nowosad. Opublikowano Sept. 8, 2017, 6:38 p.m.

Tagi:

Katastrofa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, 11.09.1932 r. w prasie codziennej (cz. 3)

Źródła:

Słowo Pomorskie, 13.09.1932 r., nr 210; Gazeta Lwowska, 13.09.1932, nr 209; Kurjer Warszawski: wydanie poranne,1932, nr 253.

Zobacz podobne artykuły: