Katastrofa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, 11.09.1932 r. w prasie lotniczej (Lot Polski, cz. 2)

Autor: Sebastian Nowosad. Opublikowano Sept. 8, 2017, noon

Tagi:

Katastrofa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, 11.09.1932 r. w prasie lotniczej (Lot Polski, cz. 2)

Źródła:

Lot Polski: organ Ligi Obrony Powietrznej Państwa, nr 10, 1932 r.

Zobacz podobne artykuły: