Katastrofa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, 11.09.1932 r. w prasie lotniczej (Skrzydlata Polska)

Autor: Sebastian Nowosad. Opublikowano Sept. 8, 2017, 11:50 a.m.

Tagi:

Katastrofa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, 11.09.1932 r. w prasie lotniczej (Skrzydlata Polska)

Źródła:

Skrzydlata Polska: miesięcznik lotniczy poświęcony głównie lotnictwu sportowemu i turystyce powietrznej, nr 9, 1932 r.

Zobacz podobne artykuły: