Katastrofa kpt. obs. Wiktora Karczewskiego oraz por. pil. Ludwika Patalasa w Pucku (6.10.1923 r.)

Autor: Roksana Nowosad. Opublikowano June 27, 2018, 9:47 a.m.

Tagi:

Fotografie z albumu rodzinnego zostały opublikowane dzięki uprzejmości Pani Krystyny Patalas. Serdecznie dziękujemy!


1. Materiały prasowe z "Kuriera Poznańskiego" dotyczące katastrofy wodnosamolotu Macchi M-9 z kpt. obs. Wiktorem Karczewskim oraz por. pil. Ludwikiem Patalasem na pokładzie.
2. Nekrolog tragicznie zmarłych lotników.
3. Ceremonia pogrzebowa por. pil. Ludwika Patalasa.
4. Akt urodzenia por. pil. Ludwika Patalasa.
5. Akt zgonu por. Patalasa


Katastrofa kpt. obs. Wiktora Karczewskiego oraz por. pil. Ludwika Patalasa w Pucku (6.10.1923 r.)

Źródła:

Kurier Poznański, nr 230 i 2031, 1923 r.

Zobacz podobne artykuły: