Kolekcja fotografii lotniczych mjra Maksymiliana Kowalewskiego z okresu I Wojny Światowej (cz. 10)

Autor: Roksana Nowosad. Opublikowano Nov. 11, 2017, 9:58 a.m.

Tagi:

Kolekcja zdjęć publikowanych poniżej obejmuje dokumentację fotograficzną, wykonaną w trakcie służby wojskowej mjra obs. Maksymiliana Kowalewskiego w niemieckim lotnictwie na Froncie Zachodnim I Wojny Światowej. Zdjęcia pochodzą z lat 1916-1918 i przedstawiają obiekty strategiczne głównie na terenie Francji (departamenty Aisne, Ardeny i Moza - kluczowe podczas niemieckiej ofensywy na terenie Francji w 1917 r. /Arras-Aisne-Szampania/) i zniszczenia dokonane na skutek działań wojennych. W kolekcji znajdują się również dwa zdjęcia lotnicze wykonane w Anglii (Londyn, Harwich), lecz niezaprzeczalnymi „perełkami” są fotografie ukazujące zniszczenia po nalotach bombowych i ostrzale artyleryjskim francuskich katedr w Reims i St. Quentin.

Zdjęcia nigdy jeszcze nie były publikowane, więc tym bardziej prezentujemy je z ogromną satysfakcją i przyjemnością.

"SteuerKursMesser" - przyrząd pomocniczy służący do wyznaczenia kursu oraz zaplanowania trasy lotu

Foto 1. Tarcza czysta
Foto 2. Tarcza z wyznaczonym kursem
Foto 3. Instrukcja obsługi (tłumaczenie):

I. Opis.
Przyrząd pomiarowy posiada koncentryczny układ zewnętrznych i wewnętrznych kół. Promienie zewnętrznych okręgów z dokładniejszą podziałką to prędkości samolotu 100, 120 140 km / h, a wewnętrznych to prędkości wiatru 2-22 m/sek. Ten ostatni system przenikają promienie kierunku wiatru. Punkt przecięcia promienia kierunku wiatru i koła prędkości wiatru nazywa się punktem wiatru (niem. Windpunkt, początek wektora wiatru). Każdy wiatr posiada zatem określony punk wiatru /na każdy wiatr należy wyznaczyć określony punkt wiatru.
II. Instrukcja użytkowania.
Na mapie należy połączyć start i cel. Następnie należy położyć przyrząd pomiarowy (instrument) w kierunku północnym wzdłuż długości lub szerokości geograficznej mapy, tak aby właściwy punkt wiatru spadł gdzieś na półprzezroczystej linii łączącej początek i cel. Punkt przecięcia linii start-cel z okręgiem odpowiedniej prędkości samolotu w kierunku lotu daje właściwy kurs. [Odległość] między tym ostatnim punktem a punktem pomiaru wiatru, mierzona za pomocą dołączonej skali, daje prędkość nad ziemią.
III. Matematyczne wyjaśnienie.
Rysunek jest graficznym przedstawieniem wszystkich możliwych przypadków trójkąta wiatru.

Foto 4. i 5. Księga kodów (skrótów) i meldunków wraz z opisem, służąca do kierowania ogniem artylerii z samolotu a także do oznaczania obiektów na mapach i zdjęciach lotniczych. (Tłumaczenie w trakcie)

Kolekcja fotografii lotniczych mjra Maksymiliana Kowalewskiego z okresu I Wojny Światowej (cz. 10)

Źródła:

Zdjęcia z albumu mjra Maksymiliana Kowalewskiego opublikowano dzięki uprzejmości i za zgodą jego prawnuka, P. Macieja Kolanko.

Zobacz podobne artykuły: