Kolekcja fotografii lotniczych mjra Maksymiliana Kowalewskiego z okresu I Wojny Światowej (cz. 4)

Autor: Roksana Nowosad. Opublikowano Nov. 8, 2017, 7:53 p.m.

Tagi:

Kolekcja zdjęć publikowanych poniżej obejmuje dokumentację fotograficzną, wykonaną w trakcie służby wojskowej mjra obs. Maksymiliana Kowalewskiego w niemieckim lotnictwie na Froncie Zachodnim I Wojny Światowej. Zdjęcia pochodzą z lat 1916-1918 i przedstawiają obiekty strategiczne głównie na terenie Francji (departamenty Aisne, Ardeny i Moza - kluczowe podczas niemieckiej ofensywy na terenie Francji w 1917 r. /Arras-Aisne-Szampania/) i zniszczenia dokonane na skutek działań wojennych. W kolekcji znajdują się również dwa zdjęcia lotnicze wykonane w Anglii (Londyn, Harwich), lecz niezaprzeczalnymi „perełkami” są fotografie ukazujące zniszczenia po nalotach bombowych i ostrzale artyleryjskim francuskich katedr w Reims i St. Quentin.

Zdjęcia nigdy jeszcze nie były publikowane, więc tym bardziej prezentujemy je z ogromną satysfakcją i przyjemnością.

Foto 1. Opis nieczytelny
Foto 2. Mormont Schlucht – wąwóz Mormont 24.9.1917 r.
Foto 3. Höhe 344 bei Verdun – wysokości 344 m nad Verdun
Foto 4. Dorf Thiaumont – wieś Thiaumont
Foto 5. Opis nieczytelny (prawdopodobnie wieś Thiaumont)
Foto 6. Beaumont 22.9.1917 r. - miejscowość we Francji, dep. Moza
Foto 7. Fleury nach der ersten Beschieβung – Fleury po pierwszym ostrzale
Foto 8. Fleury nach der zweiten Beschieβung – Fleury po drugim ostrzale, 6.09.1916 r.
Foto 9. Fort Douaumont – fort w miejscowości Douaumont, dep. Moza, zniszczony podczas bitwy pod Verdun
Foto 10. Fort Douaumont – fort w miejscowości Douaumont, dep. Moza, zniszczony podczas bitwy pod Verdun

Kolekcja fotografii lotniczych mjra Maksymiliana Kowalewskiego z okresu I Wojny Światowej (cz. 4)

Źródła:

Zdjęcia z albumu mjra Maksymiliana Kowalewskiego opublikowano dzięki uprzejmości i za zgodą jego prawnuka, P. Macieja Kolanko.

Zobacz podobne artykuły: