Kolekcja fotografii lotniczych mjra Maksymiliana Kowalewskiego z okresu I Wojny Światowej (cz. 6)

Autor: Roksana Nowosad. Opublikowano Nov. 11, 2017, 9 a.m.

Tagi:

Kolekcja zdjęć publikowanych poniżej obejmuje dokumentację fotograficzną, wykonaną w trakcie służby wojskowej mjra obs. Maksymiliana Kowalewskiego w niemieckim lotnictwie na Froncie Zachodnim I Wojny Światowej. Zdjęcia pochodzą z lat 1916-1918 i przedstawiają obiekty strategiczne głównie na terenie Francji (departamenty Aisne, Ardeny i Moza - kluczowe podczas niemieckiej ofensywy na terenie Francji w 1917 r. /Arras-Aisne-Szampania/) i zniszczenia dokonane na skutek działań wojennych. W kolekcji znajdują się również dwa zdjęcia lotnicze wykonane w Anglii (Londyn, Harwich), lecz niezaprzeczalnymi „perełkami” są fotografie ukazujące zniszczenia po nalotach bombowych i ostrzale artyleryjskim francuskich katedr w Reims i St. Quentin.

Zdjęcia nigdy jeszcze nie były publikowane, więc tym bardziej prezentujemy je z ogromną satysfakcją i przyjemnością.

Foto 1. Fort de Moulainville – kolejny fort z okolic Verdun
Foto 2. Fort de Belleville mit Luftschiffhalle - kolejny fort z okolic Verdun, z halą sterowcową
Foto 3. Froideterre
Foto 4. Fort de Marre
Foto 5. Fort de Belle Epine
Foto 6. Westess Caures-Wald - obszar na północ od Verdun, 3.10.1917 r.
Foto 7. Flugplatz Jametz – lotnisko w Jametz (miejscowość we Francji, dep. Moza)
Foto 8. Flugplatz Jametz – lotnisko w Jametz (miejscowość we Francji, dep. Moza)
Foto 9. Brand auf den Bahnhof in Lissey September 1917 – pożar na dworcy w Lissey wrzesień 1917 r.
Foto 10. Stenay - miejscowość we Francji, dep. Moza

Kolekcja fotografii lotniczych mjra Maksymiliana Kowalewskiego z okresu I Wojny Światowej (cz. 6)

Źródła:

Zdjęcia z albumu mjra Maksymiliana Kowalewskiego opublikowano dzięki uprzejmości i za zgodą jego prawnuka, P. Macieja Kolanko.

Zobacz podobne artykuły: