List Aleksjeja Szyrinkina do dowódcy 19 EM

Autor: Sebastian Nowosad. Opublikowano May 31, 2017, 5:46 a.m.

Tagi:

"19 Eskadra Myśliwska
miasto Mińsk


Załączam niniejszym fotografie waszych lotników* strąconych 14 maja tego roku (1920) w
rejonie stacji Prijamino.
Pochowani zostali z wojskowym honorami około stacji Sławnoje.
3 czerwca tego roku około Borysowa spadł (rozbił się) wasz lotnik Jasiński - przyczyna -
utrata orientacji. Kiedy obniżył, aby rozpoznać jakie wojska tu się
znajdują, tj. polskie czy sowieckie, samolot został uszkodzony naszym ogniem z ziemi,
w wyniku czego później na ziemi skapotował.
Jasiński dwa dni gościł w eskadrze, potem został wysłany do dowódczych
instancji.Naczelnik Lotniczych Eskadr
Lotnik Armii Czerwonej"* chodzi o sierż. pil. Władysława Bartkowiaka i ppor. obs. Józefa Klicze.

List Aleksjeja Szyrinkina do dowódcy 19 EM

Źródła:

Przegląd Lotniczy : miesięcznik wydawany przez Dowództwo Lotnictwa. 1932, nr 1-2

Zobacz podobne artykuły: