Materiały prasowe dotyczące pogrzebu sierż. pil. Piotra Tołuściaka (Petera P. Tolusciaka). Wniosek naturalizacyjny Bazylego Tołuściaka

Autor: Roksana Nowosad. Opublikowano May 9, 2018, 7:55 a.m.

Tagi:

Fot. 1. Informacja o przywiezieniu zwłok Piotra Tołuściaka z Haiti do Pittsburga. The Pittsburgh Press, 02-13-1925, str. 32.
Fot. 2. Relacja prasowa z pogrzebu Piotra Tołuściaka wraz ze wzmianką o przypięciu do trumny najwyższego polskiego odznaczenia.
Fot. 3. Akt pochowku weterana sierż. Tołusciaka na cmentarzu St. Stanisława w Pittsburgu.
Fot. 4-5. Wniosek naturalizacyjny Bazylego Tołusciaka ojca Piotra Tołusciaka, 1915 r. Federal Naturalization Records 1795-1931 (www.ancestry.com).

Ogromne podziękowania za pomoc w zgromadzeniu materiałów dotyczących sierż. Tołuściaka składamy Catherine D. Siemon oraz Mateuszowi Nowosad!

Materiały prasowe dotyczące pogrzebu sierż. pil. Piotra Tołuściaka (Petera P. Tolusciaka). Wniosek naturalizacyjny Bazylego Tołuściaka

Źródła:

Zob. opis powyżej.

Zobacz podobne artykuły: