Nieuport 24 Bis pil. Piotra Abakonowicza (Abakanowicza)

Autor: Sebastian Nowosad. Opublikowano May 26, 2017, 11:57 a.m.

Tagi:

Piotr Abakonowicza (Abakanowicz) w dniu 1 maja 1920 r. zdezerterował z oddziału Aleksjeja Szyrinkina i wylądował myśliwcem Nieuport 24 Bis na polskim lotnisku wojskowym pod Borysowem.

Nieuport 24 Bis pil. Piotra Abakonowicza (Abakanowicza)

Źródła:

Przegląd Lotniczy : miesięcznik wydawany przez Dowództwo Lotnictwa. 1932, nr 1/2

Zobacz podobne artykuły: