Por. pil. Ludwik Patalas, fotografie z albumu rodzinnego (cz. 2)

Autor: Sebastian Nowosad. Opublikowano July 15, 2018, 7:19 p.m.

Tagi:

Fotografie z albumu rodzinnego zostały opublikowane dzięki uprzejmości Pani Krystyny Patalas. Serdecznie dziękujemy!


1-2. Mogiła por. pil. Ludwika Patalasa
3. Puck, droga do portu
4. Puck, zatoka Swarzewo
5. Puck, kąpiele morskie

Por. pil. Ludwik Patalas, fotografie z albumu rodzinnego (cz. 2)

Źródła:

Album rodzinny por. pil. Ludwika Patalasa

Zobacz podobne artykuły: