Por. pil. Ludwik Patalas, fotografie z albumu rodzinnego (cz. 1)

Autor: Sebastian Nowosad. Opublikowano July 15, 2018, 7:06 p.m.

Tagi:

Fotografie z albumu rodzinnego zostały opublikowane dzięki uprzejmości Pani Krystyny Patalas. Serdecznie dziękujemy!

Por. pil. Ludwik Patalas, fotografie z albumu rodzinnego (cz. 1)

Źródła:

Album rodzinny por. pil. Ludwika Patalasa

Zobacz podobne artykuły: