Technika: Stipa-Caproni, Northrop Gamma, K.L.M

Autor: Sebastian Nowosad. Opublikowano June 13, 2017, 5:13 p.m.

Tagi:

Technika: Stipa-Caproni, Northrop Gamma, K.L.M

Źródła:

Lot Polski: organ Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej oraz Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej, R. 11, 1933, nr 3

Zobacz podobne artykuły: