Karta użytkownika: Roksana Nowosad

Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Inicjatorka dodania do portalu sekcji "Wycinki prasowe". Ponadto zajmuje się poszukiwaniem źródeł, archiwaliami oraz kontaktami z instytucjami zewnętrznymi.


Opublikowane artykuły: