Lotnicy odznaczeni Virtuti Militari - obserwatorzy: